Honbasho

2016 July Grand Sumo Tournament

July Grand Sumo Tournament Banzuke

July Grand Sumo Tournament Banzuke

Makuuchi Division

East Rank West
Yokozuna
Yokozuna  
Ozeki
Ozeki
Sekiwake
Komusubi
Maegashira #1
Maegashira #2
Maegashira #3
Maegashira #4
Maegashira #5
Maegashira #6
Maegashira #7
Maegashira #8
Maegashira #9
Maegashira #10
Maegashira #11
Maegashira #12
Maegashira #13
Maegashira #14
Maegashira #15
Maegashira #16  

Matches & Topics

Matches Information

Banzuke Information

Topics